Der er i øjeblikket ikke nogen bolig til salg.
Interreserede kan skrive direkte til

Se Bilag C-3-Brochure for plantegning


___________________________________________________________________

Vi har nu besluttet at ændre vores venteliste til en interesseliste.
Er du allerede skrevet op på ventelisten, så vil du blive flyttet over på interesselisten.

AB Bovieran Solrød’s værdigrundlag bygger blandt andet på:
• Et fællesskab, hvor alle bidrager til at skabe tryghed og trivsel for beboerne.
• Åbenhed og inddragelse/indflydelse på foreningens virke og fremtid
• Fremtidssikre mangfoldigheden i beboersammensætningen, med hensyn til bl.a. mulighed for og ønske til at bidrage til fællesskabet.

Har du lyst til at bo sammen med os under palmerne i AB Bovieran Solrød kan du skrive dig på vores eksterne interesseliste. Når en bolig kommer til salg, vil bestyrelsen invitere et passende antal fra interesselisten til et møde. Bestyrelsen vil på baggrund heraf vælge hvem der bliver kommende andelshaver, og det er ikke afgørende, hvor længe man har været skrevet på interesselisten. Der er endvidere ingen garanti for, at man kommer i betragtning til en bolig. Inden du skriver dig på interesselisten, anbefaler vi, at du læser vores vedtægter og husorden.

Betingelser for at blive medlem og dermed få mulighed for at købe en andelsbolig i Bovieran Solrød er, at den ene beboer er fyldt 55 år og husstanden ikke har hjemmeboende børn.

Tilmelding foregår via formularen nedenfor. Hent den, udfyld den og send den til
Når vi har modtaget denne, sender vi en bekræftelsesmail.

Kan udfyldes på PC og returneres som email:

Kan udskrives og sendes på email eller pr brev til Jimmy Lund, Fortunas Have 45, 2, 42. 2680 Solrød Strand:

Regler for ekstern interesseliste

• Udfyld ansøgningsskemaet og send det til
• Tilmelding er først gyldige når ansøgning er bekræftet via mail.
• Der er 5 hverdages svarfrist når en andel udbydes til salg.
• Det er den tilmeldtes ansvar at sikre, at vi har den til enhver tid gældende e-mailadresse.
• I starten af hvert år sende vi en besked om i stadig ønsker at stå på interresselisten. Modtager vi ikke et svar vil i blive slettet af liste.

Andre dokumenter: